Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia dotyczącego zakażenia małpia ospą. Chorzy będą izolowani.

 

W związku z najnowszymi przepisami funkcjonuje już obowiązkowa izolacja dla osób zakażonych i podejrzanych o zakażenie małpią ospą.

Domowa izolacja chorych

„Ze względu na konieczność ochrony zdrowia publicznego w Rzeczpospolitej Polskiej przed szerzeniem się choroby dotychczas niewystępującej w kraju, projektowane rozporządzenie obejmuje obowiązkiem izolacji w warunkach domowych osoby chore na ospę małpią do czasu ustania ich zakaźności" – czytamy w dokumencie. Ministerstwo Zdrowia wydało jasne wytyczne.

– W rozporządzeniu wprowadza się zmiany, których celem jest objęcie obowiązkiem izolacji w warunkach domowych osób zakażonych lub chorych oraz podejrzanych o zakażenie lub zachorowanie na ospę małpią wraz z dookreśleniem czasu trwania izolacji w warunkach domowych, wskazań do zakończenia tej izolacji od dnia wystąpienia objawów w przypadku pacjenta z objawami klinicznymi, nadanie uprawnienia dla lekarza i felczera sprawującego opiekę nad pacjentem do przedłużenia okresu tej izolacji, w przypadku nieustąpienia objawów klinicznych, oraz okresu granicznego dla przedłużenia okresu trwania tej izolacji – argumentuje resort zdrowia w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Izolacja potrwa od 14 do 30 dni

Rozporządzenie dokładnie określa również, jak długo trwa izolacja i kto może zdecydować o jej zakończeniu.

– O zakończeniu izolacji w warunkach domowych postanawia lekarz lub felczer po odbyciu konsultacji z pacjentem, w formie teleporady, nie wcześniej niż w 21. dobie odbywania tej izolacji, a jeżeli pacjent nie ma objawów choroby – nie wcześniej niż w 14 dobie. W przypadku pacjentów z objawami choroby ospy małpiej, lekarz lub felczer może postanowić o przedłużeniu okresu izolacji w warunkach domowych do 30 dni – wskazano w rozporządzeniu.

Izolacja w szpitalu

Przepisy wskazują także na możliwość objęcia obowiązkową izolacją domową osób, które nie wykazują objawów wymagających leczenia w warunkach szpitalnych, w trakcie trwania hospitalizacji.

– Okres hospitalizacji osób odbywających w dniu wejścia w życie projektowanego rozporządzenia obowiązkową hospitalizację z powodu zakażenia lub chorych oraz podejrzanych o zakażenie lub zachorowanie na ospę małpią w przypadku skierowania na obowiązkową izolację w warunkach domowych zaliczać się będzie do okresu wymaganej izolacji w warunkach domowych – zaznaczono w przepisach.

 

Dowiedz się więcej. Obowiązkowa izolacja

Więcej ciekawych artykułów w "Nowy Gabinet Stomatologiczny" - zamów prenumeratę lub kup prenumeratę w naszym sklepie.