Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

15316597 xxl min1 lipca tego roku na lekarzy zostaną nałożone dwa nowe obowiązki. Chodzi o raportowanie zdarzeń medycznych i wymianę dokumentów EDM. Aby spełnić te wymagania w placówce medycznej musi być wdrożony system informatyczny do prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej. Na razie jednak Ministerstwo nie będzie karać lekarzy, którzy nie dostosują się do tego przepisu.

Na czym dokładnie polegają nowe obowiązki lekarzy szczegółowo opisaliśmy w czerwcowym numerze Nowego Gabinetu Stomatologicznego (zobacz tutaj).

Naczelna Rada Lekarska wciąż próbuje przekonać Ministerstwo Zdrowia, że placówki, których w Polsce jest ponad 180 tys. nie są jeszcze gotowe na takie zmiany. Ministerstwo wydaje się jednak być nieugięte w tej kwestii.
- Odnosząc się do terminu wejścia w życie obowiązków związanych z wymianą danych, zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej, oraz przekazywania do SIM danych zdarzenia medycznego, przetwarzanego w systemie informacji, należy podkreślić, że bez zmian pozostaje ustawowy termin wejścia w życie przedmiotowych obowiązków, określony zgodnie z art. 56 ust. 2a oraz 4 ww. ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666) na 1 lipca 2021 r – poinformował naszą redakcję Jarosław Rybarczyk z Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia. Aktualny zatem pozostaje termin: 1 lipca 2021 r.
Naczelna Rada Lekarska wysłała do Członków Komisji Zdrowia list, w którym czytamy: „Ministerstwo Zdrowia szermuje argumentem, że część placówek poradziła sobie i jest gotowa, sugerując tym samym, że pozostałe placówki też mogły, tylko zwlekały, licząc na kolejne przesunięcia terminów. Otóż nie jest to prawda. Duża cześć placówek z wdrożonymi rozwiązaniami cyfrowymi to podmioty na tyle duże, że racjonalne było zamówienie przez nich autorskich rozwiązań, niezależnych od oferty firm produkujących programy gabinetowe. Większość placówek to jednak podmioty, które będą korzystać z typowych, uniwersalnych programów. Według przeprowadzanych przez NRL badań duża część dostawców kończy w tej chwili dostosowywanie swych aplikacji do nowych wymagań. Co więcej, podstawowy urzędowy dokument, opisujący wymogi stawiane systemom usługodawców, jest w tej chwili nowelizowany, a jego znowelizowana wersja nie została jeszcze opublikowana. W tych warunkach można mówić o braku należytego vacatio legis.
Ważnym argumentem jest oświadczenie największego stowarzyszenia, zrzeszającego twórców oprogramowania – STORM, przekazane Ministrowi Zdrowia 7 czerwca br., mówiące o braku gotowości sporej części dostawców oprogramowania do zaplanowanego na 1 lipca wdrożenia wspomnianych powyżej dwóch obowiązków.”
- Nie przewidujemy kar od 1 lipca br., jednak podmioty lecznicze powinny jak najszybciej dostosować się do wchodzącego ustawowego obowiązku, którego respektowanie, zgodnie z przytoczonymi powyżej zapisami ustawy, jest obligatoryjne – poinformował naszą redakcję Jarosław Rybarczyk.
Optymistyczne jest to ostatnie zdanie. Choć oczywiście nie wiadomo jak długo potrwa to swoiste vacatio legis.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA