Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówNa stronach Urzędów Wojewódzkich pojawiają się ogłoszenia o poszukiwaniu przez wojewodów lekarzy lub lekarzy dentystów do stwierdzania zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem. Czy lekarz dentysta ma takie uprawnienia? Odniosła się do tego Komisja Stomatologiczna NRL.

Andrzej Cisło, przewodniczący Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej opublikował odpowiedź.
– Istotnie, przyzwyczajeni jesteśmy do takiego rozumienia uprawnień zawodowych lekarza dentysty, określonych w art. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, które nie uprawniają nas do stwierdzania zgonu. Podstawą prawną do stwierdzana zgonów przez lekarzy dentystów może być art. 7g ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który stanowi, że to "Wojewoda powołuje lekarzy i lekarzy dentystów do stwierdzania zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem" – napisał Andrzej Cisło.

Spis treści - subskrypcja

loading...
2023
2022
2021
2020
2019
2018

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA