Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet,pl - portal dla lekarzy dentystówGłówny Inspektorat Sanitarny rozwiał wątpliwości i obawy przedstawicieli środowiska medycznego w kwestii wywozów odpadów medycznych. Część firm specjalizujących się w tej dziedzinie w związku z pandemią koronawirusa chciała kwalifikować wywożone odpady jako kategorię A, a nie jak do tej pory B, tłumacząc to nadzwyczajną sytuacją związaną z koronawirusem.

Stanowisko GIS jest jednak jednoznaczne, odpady medyczne, nawet powstałe wskutek leczenia pacjentów ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, są odpadami klasy B (a nie A). W konsekwencji w sposób niezakłócony, można kontynuować dotychczasowy sposób postępowania z odpadami medycznymi, w tym o właściwościach zakaźnych innych niż wysoce zakaźne, zgodnie ze standardami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. W tej sytuacji należy uznać, że transport odpadów odbieranych z placówek udzielających świadczeń w zakresie walki z COVID-19 dotyczy transportu odpadów klinicznych kategorii B (UN 3291) według ADR - czytamy w wyjaśnieniach GIS.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA