Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentstówLekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, farmaceuci, fizjoterapeuci i diagności laboratoryjni, będą mogli przystąpić do szkolenia specjalizacyjnego, np. w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży. Zakłada tak uchwalona przez Sejm nowela ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w ochronie zdrowia.

Zmiany są podyktowane koniecznością zwiększenia liczby specjalistów w systemie – informuje Ministerstwo Zdrowia. Lekarz będzie mógł przystąpić do specjalizacji lub mieć uznany dorobek naukowy lub zawodowy i uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia np. w dziedzinie psychoseksuologii czy psychoterapii dzieci i młodzieży. Minister zdrowia będzie mógł uznać taki dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego, warunkiem będzie złożenie wniosku przez zainteresowaną osobę. W rezultacie osoba, która zda państwowy egzamin specjalizacyjny w danej dziedzinie ochrony zdrowia, otrzyma dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty. Nowela czeka teraz na podpis prezydenta.