Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówStanowczy sprzeciw wobec niewywiązywania się przez Ministerstwo Zdrowia i Rząd RP z zapisów Porozumienia z lekarzami rezydentami wyraża Naczelna Rada Lekarska, która wzywa Ministerstwo Zdrowia i obecny rząd do podjęcia działań naprawczych.

Przedstawiciele NRL domagają się, by wypracowane porozumienie z rezydentami było realizowane. Przedstawiciele Naczelne Rady Lekarskiej zaapelowali do wszystkich Okręgowych Rad Lekarskich i organizacji branżowych. Apel dotyczy podjęcia działań na rzecz konsolidacji sił dla przyspieszenia głębokiej reformy zdrowia.