Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

O nowych obowiązkach w zakresie przetwarzania dokumentacji medycznej przypomina Rzecznik Praw Pacjenta. Właściciele gabinetów i klinik stomatologicznych, w związku z obowiązującym od 25 maja RODO, są zobowiązani do bezpłatnego udostępnienia pierwszej kopii dokumentacji medycznej. Wynika to z art. 15 RODO. Jednak z interpretacją tego przepisu może być spory kłopot.


nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentysytówZgodnie z art. 15 RODO, osoba, której dane są przechowywane w jakimkolwiek zbiorze danych osobowych, w tym również w przychodni, ma prawo do uzyskania od administratora informacji na temat przetwarzania jej danych osobowych oraz informacji obejmujących: cele przetwarzania, kategorie danych osobowych, itp. W świetle tego przepisu, administrator danych osobowych, w danym podmiocie, jest zobowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię jej danych. Przepis ten reguluję również opłatę za udostępnienie danych. Pierwsze udostępnienie powinno być bezpłatne, a za kolejne można pobrać opłatę wynikająca z kosztów administracyjnych udostępnienia tych danych. Jest to zasada ogólna dotyczącą wszystkich przedsiębiorców, którzy przechowują dane osobowe. Oczywiście dotyczy to również gabinetów lekarskich.
Jednak prawo do dostępu do danych osobowych, wynikające z art. 15 RODO, jest prawem odrębnym i jest sprzeczne z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jasno określono zasady, na jakich jest wydawana dokumentacja medyczna i jakie opłaty za jej wydanie może pobrać przychodnia.
Więcej o tym na jakiej zasadzie komu i za ile można wydawać kopie dokumentacji medycznej napiszemy w najbliższym numerze Nowego Gabinetu Stomatologicznego. Zapraszamy do wykupienia prenumeraty.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA