Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystów Nie każdy dentysta rozpoczynający działalność gospodarczą zapłaci niższe składki ZUS. Nie zapłacą mniej ci dentyści, którzy przed uruchomieniem swojego biznesu pracowali na umowę o pracę – przypomina Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Temat wrócił po sprawie młodego dentysty, który w ramach stażu podyplomowego był zatrudniony na umowę o pracę. Kiedy zakończył staż, umowa została rozwiązana i były stażysta założył działalność gospodarczą. Swoją pracę miał wykonywać na rzecz byłego pracodawcy. W ramach stosunku pracy wykonywał inny zakres czynności niż jako samodzielny lekarz, dlatego w jego opinii przysługiwał mu ZUS na preferencyjnych warunkach. Tym bardziej, że pieniądze na jego wynagrodzenie wypłacał marszałek województwa, który podmiotowi zatrudniającemu refundował poniesione koszty, a on sam wykonywał pracę pod nadzorem bardziej doświadczonych lekarzy. ZUS wydał jednak opinię, że nie przysługuje mu prawo do ulg w opłacaniu składek w sytuacji, gdy współpracuje ze swoim byłym pracodawcą.