Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził decyzję Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie naruszenia zbiorowych prawpacjenta przez przychodnię z Siemianowic Śląskich, uwzględniając tym samym skargę kasacyjną Rzecznika Praw Pacjenta od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówSprawa dotyczyła przychodni, której właściciele popadli w spór cywilny z wynajmującym. Właściciel budynku, nie otrzymawszy od przychodni czynszu, wymienił zamki, zajął mienie, w tym urządzenia do badań i dokumentację medyczną pacjentów oraz uniemożliwił wejście do poradni.

Pacjenci informowali Rzecznika Praw Pacjenta, że w związku z zaistniałą sytuacją od kwietnia 2016 r. nie mogą uzyskać swojej dokumentacji medycznej. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Rzecznik Praw Pacjenta uznał, iż podmiot leczniczy nie zabezpieczył w prawidłowy sposób dokumentacji medycznej pacjentów, a swoją uwagę skupił głównie na konflikcie z właścicielem budynku.

NSA zgodził się z Rzecznikiem, że zachowanie przychodni nie może powodować negatywnych skutków dla pacjentów. Uznał, że sprawa ta powinna być przestrogą dla innych podmiotów leczniczych, które pozostają w konflikcie z właścicielem wynajmowanej nieruchomości (budynków przychodni).

Sygnatura akt: II OSK 69/18

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA