Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Jaki jest zakres kompetencji NFZ, który chce skontrolować lekarza prowadzącego własny gabinet i który ma podpisaną umowę z NFZ? Pamiętajmy, że wszelkie kontrole Funduszu (jeśli dotyczą działalności gospodarczej przedsiębiorcy) mają obowiązek być przeprowadzane w zgodzie z wymogami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Jaki jest zakres kompetencji NFZ, który chce skontrolować lekarza prowadzącego własny gabinet i który ma podpisaną umowę z NFZ? Pamiętajmy, że wszelkie kontrole Funduszu (jeśli dotyczą działalności gospodarczej przedsiębiorcy) mają obowiązek być przeprowadzane w zgodzie z wymogami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Ta ustawa jest najważniejsza i żadne inne regulacje wewnętrzne wprowadzane przez organy kontrolujące nie mogą być w sprzeczności z nią. Tylko w sytuacji, gdy nie reguluje ona danych kwestii, można odnieść się do innych, bardziej szczegółowych ustaw, rozporządzeń czy regulacji. Jak przebiega kontrola przedsiębiorcy? Powinien zostać on powiadomiony z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem. Wszystkie czynności powinny być przeprowadzane w obecności kontrolowanego. Ograniczony jest również czas trwania kontroli NFZ w ciągu roku. Dla mikroprzedsiębiorstw jest to 12 dni roboczych, dla małych przedsiębiorstw 18 dni roboczych, dla średnich przedsiębiorstw 24 dni robocze, dla pozostałych – 48 dni robocze. Warto wspomnieć, że tzw. wizytacje przedsiębiorców przez NFZ, które są de facto kontrolami nie mają podstawy prawnej zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia. A lekarz, który miał takich bezprawnych wizytacji (nie)przyjemność doświadczyć, może ubiegać się o odszkodowanie.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA