Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówPrezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wystosował pismo do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła. Pismo dotyczy zasad kontraktowania świadczeń stomatologicznych w roku 2017 - chodzi o uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Takie uwagi zostały już przekazane 9 września 2016 roku, a 3 listopada 2016 r. wystosowano pismo z prośbą o spotkanie w sprawie tych uwag – bezskutecznie. W piśmie znalazła się też informacja o przekazaniu projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z terminem zgłaszania uwag do 22 grudnia 2016 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej napisał: „przesłany projekt nie uwzględnia uwag przekazanych Panu Ministrowi w piśmie z 9 września 2016 r. Wobec powyższego uważam, że niezbędne jest w tej sprawie spotkanie Pana Ministra z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej, jej Prezesem, Wiceprezesem – Przewodniczącym Komisji Stomatologicznej NRL oraz przedstawicielami Komisji Stomatologicznej”.

Spis treści - subskrypcja

loading...
2023
2022
2021
2020
2019
2018

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA