Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówProjekt ustawy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakłada, że zaświadczenia lekarskie, m.in. o czasowej niezdolności do pracy, mogą być wystawiane na tradycyjnych papierowych drukach do końca 2018 r.

Resort pracy chce wydłużenia okresu przejściowego o rok. Nowy projekt zakłada również uproszczenie sposobu uwierzytelniania elektronicznych zaświadczeń lekarskich. Lekarze będą mogli bezpłatnie skorzystać z systemu teleinformatycznego ZUS. Obecnie kwalifikowany podpis elektroniczny, niezbędny do wystawienia zwolnienia, jest narzędziem płatnym. Koszty zakupu zestawu do składania takiego podpisu obciążają lekarza. Przypomnijmy, że jeszcze aktualne przepisy mówią, że od 1 stycznia 2016 r. zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy mogą być wystawiane w formie elektronicznej, a w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2017 r.

 

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA