Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Wiosenna ustawa (z dn.19 kwietnia 2013 r.) o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg modyfikacji. Zmieniło się m.in. prawo dotyczące postępowań z zakresu odpowiedzialności zawodowej, szczególnie jeśli chodzi o zakres wnoszenia kasacji od orzeczeń sądów korporacyjnych m.in. lekarzy.

 

 

 

 

Wiosenna ustawa (z dn.19 kwietnia 2013 r.) o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg modyfikacji. Zmieniło się m.in. prawo dotyczące postępowań z zakresu odpowiedzialności zawodowej, szczególnie jeśli chodzi o zakres wnoszenia kasacji od orzeczeń sądów korporacyjnych m.in. lekarzy.

 

Wprowadzona została istotna zmiana: strona, która nie zaskarżyła orzeczenia sądu lekarskiego pierwszej instancji, nie może wnieść kasacji od orzeczenia sądu odwoławczego, jeżeli orzeczenie sądu pierwszej instancji utrzymano w mocy lub zmieniono na jej korzyść. Nadal kasację mogą wnieść następujące strony: obwiniony lekarz, rzecznik, pokrzywdzony oraz minister do spraw zdrowia i Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Termin wniesienia kasacji również nie uległ zmianie, pozostały 2 miesiące od momentu doręczenia orzeczenia każdemu z tych uprawnionych podmiotów. Kasacja, tak jak dotąd, musi być sporządzona i podpisana przez obrońcę będącego adwokatem albo radcą prawnym, może być to również pełnomocnik będący adwokatem albo radcą prawnym.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA