Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Wiosenna ustawa (z dn.19 kwietnia 2013 r.) o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg modyfikacji. Zmieniło się m.in. prawo dotyczące postępowań z zakresu odpowiedzialności zawodowej, szczególnie jeśli chodzi o zakres wnoszenia kasacji od orzeczeń sądów korporacyjnych m.in. lekarzy.

 

 

 

 

Wiosenna ustawa (z dn.19 kwietnia 2013 r.) o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg modyfikacji. Zmieniło się m.in. prawo dotyczące postępowań z zakresu odpowiedzialności zawodowej, szczególnie jeśli chodzi o zakres wnoszenia kasacji od orzeczeń sądów korporacyjnych m.in. lekarzy.

 

Wprowadzona została istotna zmiana: strona, która nie zaskarżyła orzeczenia sądu lekarskiego pierwszej instancji, nie może wnieść kasacji od orzeczenia sądu odwoławczego, jeżeli orzeczenie sądu pierwszej instancji utrzymano w mocy lub zmieniono na jej korzyść. Nadal kasację mogą wnieść następujące strony: obwiniony lekarz, rzecznik, pokrzywdzony oraz minister do spraw zdrowia i Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Termin wniesienia kasacji również nie uległ zmianie, pozostały 2 miesiące od momentu doręczenia orzeczenia każdemu z tych uprawnionych podmiotów. Kasacja, tak jak dotąd, musi być sporządzona i podpisana przez obrońcę będącego adwokatem albo radcą prawnym, może być to również pełnomocnik będący adwokatem albo radcą prawnym.