Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (ostatnia wersja projektu pochodzi z dnia 11 maja 2016 r.). Jednym z elementów nowelizacji ma być wprowadzenie pewnych modyfi kacji
w zakresie kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą.  

Przypomnijmy, że kontrolę podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie zgodności z przepisami, określającymi warunki wykonywania tej działalności, sprawuje organ prowadzący rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

www.nowygabinet.pl/pdf/4_2016/kontrola.pdf

 

Spis treści - subskrypcja

loading...
2023
2022
2021
2020
2019
2018

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA