Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Z 72 godzin na 24 godziny ma skrócić się czas przechowywania odpadów w miejscu ich powstawania – tak wynika z projektowanego właśnie rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Dotychczasowo obowiązujące rozporządzenie, utraciło moc 24 stycznia 2015 roku. W projekcie rozporządzenia jest więcej zmian. Na razie to tylko projekt nowych przepisów. Czy będą one obowiazywać i od kiedy poinformujemy, jak tylko rząd je zaakceptuje.

Wydaje się, że zmiana okresu przechowywania odpadów podyktowana jest checią wprowadzenia do placówek medycznych chłodzierek, w których odpady mogą być pzechowywane dłużej. Z innych zmian warto odnotować, że zrezygnowano z wymogu nieprzezroczystości worków do zbierania odpadów medycznych, rozszerzono przepisy o możliwość zbierania wszystkich odpadów medycznych dodatkowo do pojemników.

Rozszerzono również przepisy dotyczące wyposażenia stelaży i pojemników w pokrywy otwierane za pomocą nożnej dźwigni pedałowej. Doprecyzowano przepisy w zakresie oznaczenia kolorami pojemników do zbierania odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach. W nowym rozporządzeniu pojawiło się również zagadnienie dotyczące oznakowania worków i pojemników do odpadów medycznych o datę i godzinę otwarcia, godzinę zamknięcia oraz o dane identyfikujące jednostkę, w której zbierane są odpady medyczne. Pojawił się również wymóg wyposażenia w termometr pomieszczenia i przenośnego urządzenia chłodniczego do magazynowania odpadów medycznych. Rozporządzenie zakłada również zmiany dotyczące higieny rąk bezpośrednio po wyjściu z magazynu zakaźnych odpadów medycznych oraz wymogu posiadania systemu wentylacji w miejscach przeznaczonych do dezynfekcji.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA