Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Pojawiła się nowelizacja unijnej dyrektywy dotyczącej uznawania kwalifikacji zawodowych. Według nowych wytycznych taki system pozwala na włączenie periodontologii i stomatologii dziecięcej w poczet kwalifikowanych zawodów, które będą poddane takim samym regułom jak specjalizacje lekarskie. 

 

Wiadomo, że od dawna o takie rozwiązania zabiegała Naczelna Izba Lekarska. Nowe przepisy mają wejść w życie z początkiem 2016 roku. Istnieje jednak możliwość wdrożenia tych postanowień wcześniej. Naczelna Rada Lekarska informuje, że nowa dyrektywa europejska zawiera też inne postanowienia. Pojawi się Europejska Legitymacja Zawodowa, która będzie rodzajem elektronicznego certyfikatu. Znajdą się tam takie informacje jak: dane osobowe, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe jak i zaświadczenia. Lekarz, który będzie chciał pracować w innym kraju będzie musiał zdać egzamin znajomości języka państwa, do którego jest przyjmowany. Został również jednoznacznie określony czas odbywania studiów – wynosi on minimum 5 lat. Państwa zostały zobowiązane do informacji o lekarzach, którym został nałożony zakaz wykonywania zawodu lub ograniczony na określony czas. Ponadto odpowiednie placówki państwowe zostały zobligowane do przedstawienia fałszywych dyplomów lekarskich osób, które zostały skazane wyrokiem sądu za oszustwo.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA