Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Lekarz musi wiedzieć, komu jest zobowiązany udzielać informacji o stanie zdrowia pacjenta. Odpowiedź na to znajdzie w dwóch artykułach w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty: art. 31 – dotyczący informowania pacjenta i jego bliskich oraz art. 40 – dotyczący informowania innych osób i instytucji. Lekarz ma obowiązek informowania pacjenta o jego stanie zdrowia w sposób, uwaga (!) „przystępny”.

 

 

Lekarz musi udzielić informacji pacjentowi albo jego przedstawicielowi. Pacjent poniżej 16 roku życia zostaje informowany w takim zakresie i formie, która jest niezbędna do tego, by przebieg procesu diagnostycznego lub terapeutycznego przebiegał prawidłowo.

Pacjent, który ukończył 16 lat i przedstawiciel ustawowy pacjenta, który nie ukończył 18 lat, zostają poinformowani o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu (art. 31 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 5 ustawie o zawodach lekarza).

Osoba bliska jest informowana w zakresie, który określa lekarz. Wynika to z faktu, że art. 31 ust. 6 ustawy zawiera jedynie dozwolenie poinformowania osoby bliskiej – niestety bez dokładnego określenia zakresu koniecznego informacji. Jeśli chodzi osobę upoważnioną przez pacjenta to zostaje informowana w zakresie określonym w upoważnieniu (art. 31 ust. 2 ustawy), które należy złożyć na piśmie. Lekarz dentysta zobowiązany jest do poinformowania pacjenta o skutkach odmówienia przeprowadzenia zabiegu.

Reguluje tę kwestię ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5 grudnia 1996 roku. Dentysta ma obowiązek informowania pacjenta o jego stanie zdrowia w sposób, uwaga (!) „przystępny”. Jest także zobowiązany do udzielenia informacji dotyczących rozpoznania staniu pacjenta oraz możliwych metodach diagnostycznych, jakie proponuje. Lekarz powinien też poinformować o następstwach zastosowania danej metody oraz w przypadku, gdy pacjent nie zdecyduje się na dane leczenie.

Do tego dochodzi obowiązek poinformowania pacjenta o konsekwencjach leczenia oraz skutków zaniechania leczenia, czy konsekwencjach zastosowania danej metody diagnostycznej czy leczniczej.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA