Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Na internetowej stronie Ministerstwo Zdrowia (www.mz.gov.pl) można przeczytać o projekcie rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarno-higienicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty usługowe wykorzystywane do świadczenia usług w zakresie sterylizacji wyrobów medycznych i innych produktów. Projekt przekazano do uzgodnień 20.08.2012 roku, a uwagi można zgłaszać do 3 września tego roku.

Rozporządzenie określa wymagania, jakim powinny podlegać obiekty usługowe, w których świadczy się usługi w zakresie sterylizacji wyrobów medycznych. Wymagania dotyczą lokalizacji obiektów, minimalnej powierzchni, procedur utrzymania czystości, warunków świadczenia usług, jak również procedur postępowania w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym oraz kwalifikacji osób zajmujących się sterylizacją.

W załączniku nr 1 znajdują się szczegółowe informacje dotyczące wymagań sanitarnych. Sterylizatornia powinna zawierać: strefę materiałów skażonych, strefę materiałów czystych, strefę materiałów sterylnych, pomieszczenie dystrybucji materiałów sterylnych, pomieszczenie sanitarne i śluzy, pomieszczenia socjalne.

Załącznik drugi zawiera procedury utrzymania czystości i dekontaminacji, do których należą: przygotowanie materiału, mycie z dezynfekcją wstępną, mycie z dezynfekcją zasadniczą.

Szerzej o tym rozporządzeniu napiszemy w najbliższym wydaniu Nowego Gabinetu Stomatologicznego. Jeśli jeszcze nie masz, to możesz zamówić prenumeratę. Jak to zrobić. Kliknij tutaj.