Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Lekarz, który założył własną praktykę zawodową, a chciałby świadczyć usługi dla tej samej placówki, w której odbywał staż, nie może korzystać z preferencyjnych składek ZUS (które przysługują osobie rozpoczynającej działalność). Tak brzmi wyrok Sądu Najwyższego – patrz orzeczenie z 23 marca 2010 r., sygn. I UK 323/09.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wyklucza korzystanie z preferencyjnych składek ZUS-u, osobom, które założyły nowe firmy i wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy. Odbywanie stażu jest w tym przypadku traktowane jako praca, a nie jako część szkolenia zawodowego.

Jedyną możliwością dla lekarza, aby pracować w tej samej placówce i korzystać ze stawek preferencyjnego ZUS-u jest świadczenie innych usług niż wykonywał w ramach stażu. Jest to oczywiście niemożliwe, bo nie po to się szkoliliśmy, aby po zakończeniu stażu zajmować się czym innym. Przepis ten ma zastosowanie nawet, jeśli lekarz nie wykonywał wszystkich zabiegów samodzielnie. Jedyna rada - staż odbyć w innej placówce, a do pracy, po zakończeniu stażu iść do innej.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA