Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

15 listopada pojawił się projekt dotyczący warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie określa warunki jakie muszą spełnić świadczeniodawcy i lekarze wystawiający recepty, aby uzyskać dostęp do weryfikacji uprawnień pacjenta. Osoby uprawione muszą uzyskać upoważnienie do korzystania z systemu w oddziale NFZ. Dopiero po uzyskaniu uprawnienia, upoważnione podmioty lecznicze mogą ubiegać się o nadanie uprawnień do otrzymania elektronicznego potwierdzenia statusu ubezpieczeniowego pacjentów.