Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Od 1 stycznia 2013 roku zarejestrowanie praktyki lekarskiej będzie możliwe tylko przez internet. Lekarz chcący zarejestrować własną praktykę będzie musiał posiadać podpis elektroniczny. Będzie on potrzebny nie tylko przy rejestracji, ale również przy dokonaniu wpisów, zmian przy wpisach czy ich wykreślaniu z ewidencji.

Aby uzyskać elektroniczny podpis, lekarz musi posiadać tzw. certyfikat bezpiecznego podpisu elektronicznego, bądź profil zaufany na ePUAP (elektronicznej platformie usług administracji publicznej). Certyfikat ten musi być co roku odnawiany, za jego posiadanie trzeba zapłacić odpowiednio 300 zł w pierwszym roku oraz 120-160 zł w każdym kolejnym roku. Profil zaufany na ePUAP zakłada się na stronie internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZakladanieKonta.

Nowe przepisy zostały ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 (rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru).

Spis treści - subskrypcja

loading...
2023
2022
2021
2020
2019
2018

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA