Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Zamiast centrali Narodowego Funduszu Zdrowia pojawi się nowa instytucja – Urząd Ubezpieczeń Zdrowotnych. Na razie projekt jest w fazie konsultacji w resorcie zdrowia. Pomysł ma na celu decentralizację funduszu, tak aby większy wpływ na politykę zdrowotną miały samorządy i regiony w województwie oraz by działania funduszu zdrowia były usprawnione.

 

Każdy wojewódzki fundusz będzie miał radę nadzorczą i prezesa, a wojewoda z pomocą rady ekspertów będzie przygotowywał mapę ocen potrzeb zdrowotnych w regionie. Do zadań UUZ będzie należeć:

• wydawanie opinii o celowości powstawania nowych szpitali, przychodni

; • stworzenie planu zakupu świadczeń na kolejny rok;

• stworzenie taryfy świadczeń;

• ocena technologii medycznych (przejęcie funkcji Agencji Oceny Technologii Medycznych);

• kontrolowanie, czy w regionach nie ma nadużyć;

• sporządzanie prognozy przychodów;

• podział środków ze składek pomiędzy regiony wojewódzkie.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA