Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Wygląda na to, że Polska będzie musiała zmienić przepisy dotyczące obniżonej stawki podatku VAT na sprzęt medyczny służący do użytku ogólnego oraz niektórych produktów farmaceutycznych (np. środków odkażających). Obecnie stawka VAT na sprzęt medyczny wynosi 8 proc., podczas gdy na inny sprzęt 23 proc. Zmiana przepisów będzie oznaczała podwyżkę cen sprzętu medycznego o 15 proc.

 

Zgodnie z dyrektywą unijną obniżona stawka VAT dotyczy sprzętu medycznego, który jest przeznaczony „do łagodzenia skutków lub leczenia niepełnosprawności" oraz do użytku osobistego przez osoby niepełnosprawne".

W przypadku środków farmaceutycznych obniżona stawka VAT dotyczy tych produktów, które są stosowane w ochronie zdrowia, zapobiegają chorobom, przeznaczone są do celów medycznych lub weterynaryjnych.

Polska musi w ciągu dwóch miesięcy udzielić wyjaśnień, jeśli będą one niezadowalające sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE. Podobna sprawa była już rozpatrywana w stosunku do Hiszpanii.

Komisja zwróciła się o sprawdzenie czy obniżona stawka VAT odnosi się tylko i wyłącznie do:

– do substancji medycznych, które mogą być zwykle i odpowiednio do ich właściwości używane do wytwarzania produktów leczniczych;

– do wyrobów medycznych, sprzętu, wyposażenia i urządzeń, które obiektywnie mogą jedynie służyć zapobieganiu, diagnozie, leczeniu lub łagodzeniu chorób lub dolegliwości u ludzi lub zwierząt, lecz które nie są zazwyczaj używane do łagodzenia skutków lub leczenia niepełnosprawności, wyłącznie do użytku osobistego przez osoby niepełnosprawne;

– do urządzeń i akcesoriów, które zasadniczo lub głównie mogą być używane do łagodzenia fizycznych ułomności zwierząt;

– do urządzeń i akcesoriów, które zasadniczo lub głównie są używane do łagodzenia skutków niepełnosprawności ludzi, lecz które nie są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego przez osoby niepełnosprawne.

Jakąś nadzieje daje ten ostatni punkt. Bo czy każda choroba w pewnym stopniu nie jest niepełnosprawnością. Bo czy unit stomatologiczny nie jest urządzeniem, które używane jest do łagodzenia skutków niepełnosprawności ludzi. Przecież np. ból zęba to jakby nie było forma niepełnosprawności. Prawnicy będą mieli ciężki orzech do zgryzienia.

 

Spis treści - subskrypcja

loading...
2023
2022
2021
2020
2019
2018

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA