Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Lekarze w celach zwiększenia „sprzedaży usług” oraz zwiększenia zadowolenia pacjenta stosują narzędzia marketingowe. Najczęściej są to reklamy drukowane i internetowe oraz promocja osobista, czyli marketing bezpośredni. Warto jednak pamiętać, że obowiązuje Kodeks Etyki Lekarskiej, zgodnie z którym wszelkie reklamowanie się oraz wyrażenie zgody na użycie wizerunku w celach komercyjnych jest zabronione. Jak zatem można się reklamować?

Tym bardziej, że lekarzowi grożą sankcje w związku z reklamowaniem się. W ostateczności może to być zamknięcie gabinetu i wykreślenie go z rejestru praktyk przez organ kontrolujący, którym jest Okręgowa Izba Lekarska. Zgodnie z art. 14 ustawy o działalności leczniczej - podmiot wykonujący działalność leczniczą może podać do publicznej wiadomości jedynie informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Jednak treść i forma przekazywanych informacji nie mogą mieć cech reklamy. Przepisy te zostały zmienione w nieznacznej formie, wcześniej obowiązywał artykuł ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w którym NRL ustalała zasady przekazywania informacji do wiadomości publicznej. Teraz decyduje właściciel gabinetu.

Ale znaczenie pojęcia reklamy jest przecież szerokie, a żadna ustawa nie zdefiniowała tego pojęcia. Słownik języka polskiego podaje następującą definicję reklamy: jest to rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartościach i możliwościach nabycia, chwalenie kogoś, zalecanie czegoś przez prasę, radio, telewizję, środki takie jak: plakaty, napisy, ogłoszenia itp.

Spis treści - subskrypcja

loading...
2023
2022
2021
2020
2019
2018

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA