Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Lekarz, korzystający z kasy fiskalnej ma obowiązek oddawać ją co dwa lata do przeglądu. Dwuletni odstęp czasowy liczy się od dnia przeprowadzenia fiskalizacji (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 28 listopada 2008 roku).

 

Konsekwencje, jakie może wyciągnąć urząd skarbowy za brak przeglądu to obowiązkowe zwrócenie ulgi i ustawowe odsetki, które naliczane są od dnia wystąpienia wykroczenia oraz kara do 500 zł. Warto wiedzieć, że serwisant nie ma obowiązku sprawdzenia usterek, od których zależy funkcjonowanie kasy. Sprawdza tylko te elementy, które są odpowiedzialne za ewidencjonowanie obrotów. Za całościowe sprawdzenie kasy lekarz musi dodatkowo zapłacić: od 100 do 250 złotych. Przeglądu może dokonać serwisant wpisany do książki serwisowej, a każda czynność powinna zostać zapisana w książce serwisowej kasy. Przegląd trwa ok. godziny, a za dodatkową opłatą serwisant może przyjechać do gabinetu, aby dokonać przeglądu.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA