Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Od 1 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie z 14 marca tego roku w sprawie kas rejestrujących. Rozporządzenie wprowadza zmiany np. dotyczące wystawiania paragonów.

Na paragonach musi się teraz pojawiać nazwa towaru lub usługi wskazująca na jednoznaczną identyfikację oraz numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP). Lekarze mają czas na dostosowanie kas do nowych standardów pod kątem identyfikacji nazwy towaru lub usługi do 30 września 2013 r. Według rozporządzenia paragon fiskalny powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;

2) numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);

3) numer kolejny wydruku;

4) datę oraz godzinę i minutę sprzedaży;

5) oznaczenie „PARAGON FISKALNY”;

6) nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację;

7) cenę jednostkową towaru lub usługi;

8) ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku;

9) wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;

10) wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów;

11) wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;

12) łączną kwotę podatku;

13) łączną kwotę sprzedaży brutto;

14) oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto;

15) kolejny numer paragonu fiskalnego;

16) numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym;

17) numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy;

18) logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

Najwięcej kontrowersji budzi punkt 6. Co to znaczy jednoznaczna identyfikacja usługi. Czy wydruk zawierający usługa medyczna jest wystarczający, czy musi być opis konkretnego zabiegu np. ekstrakcja zęba, czy też bardzo konkretnie np. ekstrakcja zęba 23.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA