Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Szykują się zmiany w aktach ustawodawczych. Ministerstwo Zdrowia planuje nowelizacje w następujących ustawach: o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, o systemie informacji w ochronie zdrowia, o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta oraz o konsultantach krajowych.

Zmiany będą dotyczyć następujących kwestii:

• wzorów niektórych dokumentów medycznych;

• zasad postępowania z dokumentacją medyczną;

• zakresu działań komisji odszkodowawczych;

• zasad outsourcingu dokumentacji elektronicznej;

• wymagań dla kandydatów na konsultantów.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA