Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Lekarz stomatolog może wpisywać w jedną historię choroby pacjenta zarówno wizyty komercyjne, jak i opłacane z NFZ. Nie istnieją żadne przepisy, które nakazywałyby prowadzenie takiej dokumentacji oddzielnie.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej, a także sposobu jej przetwarzania nie ma podziału przy sporządzaniu dokumentacji na finansowaną ze środków publicznych i prywatną. Historia choroby jest dokumentacja indywidualną sporządzoną dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej lub praktyki indywidualnej albo grupowej. Za prowadzeniem wspólnej dokumentacji z wizyt mogą też świadczyć względy praktyczne. Wpisywanie przez lekarza wizyt odbywa się w naturalny sposób, według klucza chronologicznego. Pacjent nie musi dwukrotnie upoważniać osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych. Uwaga: ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia jako świadczeniobiorca ma dostęp do wglądu do dokumentacji w ramach kontroli świadczeniodawców należy pamiętać o obowiązku wskazania dokumentacji w trakcie kontroli dotyczącej wizyt finansowanych przez NFZ.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA