Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

 

20 lipca 2011 weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o odpadach z 28 kwietnia tego roku. Zmniejsza ona kary za brak ewidencji odpadów i prowadzenie jej niezgodnie z obowiązującymi przepisami (kara grzywny będzie zależała od szkodliwości czynu). 

Reguluje też kwestię nieprzekazywania zestawień - tu kwota została zmniejszona z 10 tys. do 500 zł. Za dostarczenie zestawienia po terminie kara grzywny wynosi 2000 zł., co oznacza, że nadal lepiej jest nie dostarczyć zestawienia niż dać go po terminie. Uwaga: kary mogą być nakładane wielokrotnie, ale pod warunkiem, że suma kar dla przedsiębiorcy w przeciągu 12 miesięcy nie może być wyższa niż 10 tys. zł. Ponieważ prawo nie działa wstecz, nowe kwoty nie dotyczą osób dotąd ukaranych. Jak na razie w nowelizacji rząd nie zdecydował się na umorzenie postępowania bez prawomocnego wyroku. Drugą możliwością jest zaskarżenie artykułu do Trybunału Konstytucyjnego przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Na to Rzecznik na razie się nie zdecydował.