Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Od 1 sierpnia 2011 r. imię i nazwisko pacjenta musi być wpisywane na każdej stronie dokumentacji medycznej. W połowie lipca MSWiA opublikowało rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. Nr 125, poz. 712).

 

Wprowadzono także zapis dopuszczające archiwizowanie dokumentacji medycznej nie tylko przez zakłady opieki zdrowotnej, ale również przez podmioty zewnętrzne.

 

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA