Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Wypełnianie tzw. „Niebieskiej Karty” to nowy obowiązek, który nakłada na pracowników służby zdrowia nowe rozporządzenie. Nowy formularz niebieskiej karty należy według nowego rozporządzenia wypełnić w obecności osoby, która została dotknięta przemocą w rodzinie.

Formularz zawiera informacje dotyczące sytuacji osoby dotkniętej przemocą, działań, które powinny być podjęte oraz dane podejrzanych osób o stosowanie przemocy i opis zdarzenia. Karta zawiera też sugestie działań mogących pomóc w zakończeniu stosowania aktów przemocy w rodzinie.

Formularz może zostać potem użyty jako dowód w posterowaniu sądowym (należy go przekazać gminnemu zespołowi interdyscyplinarnemu, który zajmie się pomocą ofiarom z danej rodziny).

Więcej na temat niebieskiej karty będzie można dowiedzieć się 24 i 25 października podczas konferencji "Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw", która odbędzie się w Warszawie. Wśród organizatorów wydarzenia są: Fundacja Dzieci Niczyje we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz Urzędem m. st. Warszawy.