NFZ
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Warunki realizacji kontraktu lekarzy i lekarzy dentystów z Narodowym Funduszem Zdrowia ograniczają realizację obowiązku ich doskonalenia zawodowego – twierdzi prezes NRL Maciej Hamankiewicz. Zwrócił się już w tej sprawie do prezesa NFZ-u. Lekarz, aby mógł wyjechać na kurs, czy konferencję, i na ten dzień zamknąć gabinet musi uzyskać zgodę NFZ. A nie jest to takie proste.

- W przypadku lekarzy, lekarzy dentystów, wykonujących zawód w formie indywidualnych lub indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, którzy zawarli z Funduszem umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych, jedyną możliwością realizacji ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego, jest wyrażenie zgody przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu na przerwę w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w celu odbycia szkolenia w związku z doskonaleniem zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów - powiedział Hamankiewicz. Prezes jasno podkreślił, że jeśli dyrektor danej placówki nie wyrazi zgody – lekarz czy lekarz dentysta w praktyce nie będzie mógł zrealizować ustawowego obowiązku. - Brak warunków do poprawiania swoich kwalifikacji szczególnie dotkliwie odczuwają lekarze, lekarze dentyści praktykujący w mniejszych miejscowościach, w których większość form doskonalenia zawodowego nie jest realizowana – napisał prezes Hamankiewicz.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA