NFZ
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Ministerstwo zdrowia przygotowało projektnowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Zmiany umożliwią realizację świadczeń przez pielęgniarki wchodzące w skład personelu, lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej i chirurgii szczękowej. W projekcie rozporządzenia podniesiono granicę wieku dzieci objętych świadczeniem „zabezpieczenie profi laktyczne bruzd lakiem szczelinowym – za każdy ząb” do ukończenia 8. roku życia. Przywrócono także poprzednie brzmienie przepisu dotyczącego rekonstrukcji aparatu ruchomego.

{sms-dostep g2}

http://www.nowygabinet.pl/pdf/6_2015/nfz.pdf

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA