NFZ
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

W ostatnim kwartale 2015 roku rozpocznie się wydawanie pacjentom Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego – informuje Ministerstwo Zdrowia. Karta ma potwierdzać prawo do świadczeń medycznych w ramach NFZ. Równolegle pojawią się Karty Specjalisty Medycznego, które umożliwią weryfikację udziału lekarzy i lekarzy dentystów w konkretnych procedurach medycznych.

Działania te są związane z pełnym wdrożeniem rozwiązań w zakresie elektronizacji systemu informacji w ochronie zdrowia, obejmujących: e-recepty, e-skierowania oraz e-zlecenia na wyroby medyczne, a także wprowadzenia działań z zakresu telemedycyny. Karta ma pełnić również rolę dokumentu, który potwierdza prawo wykonywania zawodu lekarza. Będzie wydawana raz na 10 lat. Resort Zdrowia planuje wydanie Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego wszystkim pacjentom, którzy figurują w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, mają status posiadających prawo do świadczeń. Ministerstwo chcę, by karta pełniła nie tylko funkcję dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń. Mają się na niej znaleźć również informacje o pacjencie, które mogą okazać się niezbędne w przypadku udzielania mu pierwszej pomocy (medyczne dane ratunkowe). Jednak takie dane będą umieszczone na karcie wyłącznie za zgodą posiadacza. Pierwsze karty będą wydane pod koniec 2015 roku w wybranych (pilotażowych) placówkach podstawowej opieki medycznej. Wydawanie kart ma zostać zakończone do końca grudnia 2017 r.  

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA