Finanse
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Lekarze i lekarze dentyści opłacający składki członkowskie na izby lekarskie mogą uwzględniać je w kosztach uzyskania przychodu. Przypomina o tym Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku. Konkretną analizę w tej kwestii przygotowała główna księgowa Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.

– Jak przypomniała, lekarze i lekarze dentyści, aby wykonywać zawód, muszą obowiązkowo należeć do danej izby lekarskiej i opłacać składki członkowskie. Bez tego nie mogliby pracować i osiągać z tego tytułu przychodów. W związku z powyższym do kosztów działalności gospodarczej można zaliczyć składki członkowskie na rzecz organizacji, do których przynależność jest obowiązkowa przez lekarzy prowadzących wyłącznie praktykę lekarską, jak i lekarzy prowadzących praktykę lekarską i dodatkowo zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – czytamy w oświadczeniu OIL w Białymstoku.

Składki członkowskie są kosztem

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku dodaje również, że w przypadku lekarza prowadzącego działalność gospodarczą oraz zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wydatki poniesione na składki członkowskie mogą być kosztem z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy reguluje art. 22 ust. 2 ustawy o PIT, który pozwala pomniejszyć przychody z umowy o pracę jedynie o kwotę kosztów ich uzyskania określoną w sposób ryczałtowy. Do kosztów z umowy o pracę nie można zaliczyć wydatków na składki członkowskie na rzecz izby lekarskiej.

Od początku 2023 r obowiązują nowe składki

Przypomnijmy, że zgodnie z decyzją Naczelnej Rady Lekarskiej od 1 stycznia 2023 r. wysokość składki członkowskiej wynosi: 120 zł – dla lekarzy i lekarzy dentystów, 60 zł – dla lekarzy stażystów. Co ważne, lekarze oraz lekarze dentyści, którzy ukończyli 70 lat, nie muszą opłacać składki członkowskiej. Istnieje także możliwość zwolnienia lekarza z płacenia składek w uzasadnionych przypadkach. – Rada okręgowa będzie mogła zwolnić lekarza z opłacania składek w uzasadnionych przypadkach. W tej sprawie inicjatywa będzie po stronie ORL – mówi Mateusz Kowalczyk, wiceprezes NRL, cytowany w komunikacie NIL. - Do Naczelnej Rady Lekarskiej wpływały prośby ze strony rad okręgowych o wprowadzenie takich zmian. Dobrze się stało, że prawie wszyscy członkowie Rady poparli te zmiany. Izby okręgowe najwięcej wiedzą o sytuacji lekarzy – dodaje prezes NRL Łukasz Jankowski.

Dowiedz się więcej - Składki członkowskie można „wrzucić w koszty” - Nowy Gabinet Stomatologiczny.

Więcej ciekawych artykułów w "Nowy Gabinet Stomatologiczny" - zamów prenumeratę lub kup prenumeratę w naszym sklepie.