Finanse
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Przedstawiciele Okręgowej Rady Lekarskiej z Gdańska wystosowali apel do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Sprawiedliwości o zmianę zasad wynagradzania biegłych sądowych lekarzy i lekarzy dentystów. Przedstawiciele ORL w Gdańsku są przekonani, że jedną z głównych przyczyn braku specjalistów na potrzeby postępowań cywilnych i karnych jest brak odpowiedniego wynagrodzenia.

Zarobki bez zmian od prawie 10 lat

- Konieczne jest natychmiastowe urealnienie stawek wynagrodzeń biegłych sądowych lekarzy i lekarzy dentystów, które nie zmieniły się od 2013 roku

– uważa ORL w Gdańsku.


Przedstawiciele samorządu lekarskiego z Gdańska przedstawili zestawienie, z którego jasno wynika, że lekarze będący biegłymi sądowymi nie mogli w ostatnich latach liczyć na konkretne podwyżki. Przedstawiono, że przez 9 lat stawka bazowa, od której oblicza się wynagrodzenie biegłego, wzrosła o symboliczną kwotę 22,96 zł.
W 2013 roku biegły otrzymywał 1766,46 zł, natomiast w tym roku dostaje 1789,42 zł. Dla porównania w tym samym czasie minimalne wynagrodzenie o pracę wzrosło o 90% z 1600 zł w 2013 r. do 3010 zł w 2022 r. Zaś przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku wzrosło o 70 %.

Stawka bazowa biegłego sądowego

- Aktualnie stawka podstawowa za godzinę pracy biegłego jest niezwykle niska - wynosi od 22,90 zł do 32,39 zł netto (od 1,28% do 1,81% ww. kwoty bazowej). Stawka ta ulega wprawdzie zwiększeniu w przypadku biegłych ze stopniem naukowym doktora (kwota 45,63 zł), tytułem doktora habilitowanego (kwota 55,11 zł), czy profesora (kwota 70,32 zł), jednak podkreślić trzeba, że zdobycie przez lekarza, któregokolwiek z ww. tytułów i stopni naukowych wymaga wielu lat pracy

– czytamy na stronie internetowej gdańskiej OIL.

Przedstawiciele samorządu podkreślają, że żadna z powyższych kwot nie stanowi realnej zapłaty za wysokospecjalistyczną wiedzę lekarską. Legitymowanie się aktualną wiedzą medyczną, które jest niezbędne przy wydawaniu opinii, wymaga przecież stałej i systematycznej pracy.

Biegli dostają niewiele więcej niż minimalna stawa godzinowa

Twórcy apelu podkreślają również, że brak jest jakiegokolwiek racjonalnego uzasadnienia dla obecnej sytuacji, gdy podstawowa stawka za godzinę pracy biegłego w 2022 r. (w wysokości 22,90 zł) tylko nieznacznie przekracza minimalną stawkę godzinową (w wysokości 19,70 zł), określoną w przepisach o wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Dowiedz się więcej - Zarobki biegłych sądowych lekarzy - Nowy Gabinet Ginekologiczny.

Więcej ciekawych artykułów w "Nowy Gabinet Stomatologiczny" - zamów prenumeratę lub kup prenumeratę w naszym sklepie.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA