Finanse
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówPrezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wystosowało pismo do Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wynagrodzenia lekarzy zatrudnionych w formie kontraktu w okresie kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych.

Samorząd uważa, że pozbawienie lekarza kontraktowego wszelkich dochodów na czas kwarantanny lub znaczne obniżenie tego dochodu jest odbierane w środowisku jako niesprawiedliwe i może być czynnikiem zniechęcającym do pracy w warunkach zwiększonego narażenia na zakażenie. „Biorąc pod uwagę szczególną rolę, jaką pełnią osoby wykonujące zawód medyczny w walce z epidemią koronawirusa oraz uwzględniając wysokie ryzyko zakażenia lub kontaktu z osobami zakażonymi, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca się do Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, aby w przepisach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) uregulować w sposób szczególny kwestię prawa do wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego za czas kwarantanny dla lekarzy oraz innych osób wykonujących zawód medyczny zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, czyli tzw. kontraktach” – czytamy w piśmie.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA