Finanse
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times


Przypominamy, że już od 1 października 2013 na paragonach muszą być umieszczone: nazwa „Paragon Fiskalny” oraz  nazwa usługi i towaru pozwalająca na jednoznaczną identyfikację. Na paragonie można umieszczać skrót nazwy usługi.

 

 

 Nowe wymagania to: obowiązek umieszczenia na paragonie, na żądanie nabywcy, jego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz konieczność zamieszczenia nazwy towaru lub usługi pozwalającej na ich jednoznaczną identyfikację. Skrót musi być czytelny dla organów podatkowych. Nie można na paragonie umieszczać nazw grup towarów. Najistotniejszą kwestią jest oznakowanie paragonu tak, by usługę można było łatwo przyporządkować do stawki VAT. Wcześniejsze przepisy zawierały jedynie zapis o nazwie towaru lub usługi i ewentualnym ich opisie stanowiącym rozwinięcie nazwy.

Zatem samo określenie usługa medyczna już nie wystarczy. Trzeba podać dokładniejsze określenie wykonanego zabiegu. Np. wypełnienie lub zabieg endodontyczny. Jednak nie trzeba w opisie usługi zaznaczać, którego zęba dotyczy zabieg, czy jaki kolor wypełnienia został użyty, bo z punktu widzenia urzędu skarbowego nie jest to istotne. Urząd skarbowy chce wiedzieć, jaka to była usługa i czy rzeczywiście zastosowano do niej właściwą stawkę VAT.

Konieczność umieszczenia numeru NIP na paragonie to regulacja, która  ma umożliwić wystawienie dokumentu, który pełniłby rolę tzw. faktury uproszczonej, w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo 100 euro.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA