Dokumentacja medyczna
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

3601303 xxlWnioski o wydanie dokumentacji medycznej mogą być składane przez pacjentów pisemnie jak i ustnie. Wymaganie od pacjentów złożenia wniosku pisemnie jest naruszeniem prawa. Taką decyzję wydał 12 grudnia 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny. Potwierdził tym samym stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie decyzji o uznaniu stosowania praktyk za naruszające zbiorowe prawa pacjentów do dokumentacji medycznej.

Rzecznik uznał, że jeden z mazowieckich podmiotów leczniczych wprowadzając wewnętrzne regulacje dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej, wyłącznie na podstawie wniosku pisemnego, w terminie do 7 dni, naruszał prawo pacjentów.

Rzecznik Praw Pacjenta podkreśla, że przepisy prawa nie wskazują, w jakiej formie należy składać wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej. Wnioski takie mogą być składane zarówno w postaci ustnej jak i pisemnej. Poza tym udostępnienie dokumentacji medycznej powinno nastąpić „bez zbędnej zwłoki”, czyli w najkrótszym możliwym czasie. Żaden podmiot leczniczy nie powinien ograniczać prawa do dokumentacji medycznej określając górną granicę czasu na udostępnienie dokumentacji.

Podmiot leczniczy odwołał się od decyzji Rzecznika do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. WSA w wyroku z dnia 24 maja 2017 r. (sygn. akt VII SA/Wa 585/17) nie podzielił argumentacji Rzecznika i stwierdził m.in., że zapis procedury wewnętrznej dotyczący wydawania dokumentacji nie jest sprzeczny z prawem.

Rzecznik Praw Pacjenta nie zgodził się z rozstrzygnięciem i skierował skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA potwierdził stanowisko Rzecznika i uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jednocześnie oddalając skargę podmiotu leczniczego na ww. decyzję (sygn. akt II OSK 2188/17).

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że nie jest istotne, w jaki sposób funkcjonuje ustanowiona w danym podmiocie procedura wewnętrzna dotycząca udostępnienia dokumentacji medycznej. Sama okoliczność, iż wprowadzono postanowienia aktu wewnętrznego, ograniczające pacjentom dostęp do dokumentacji medycznej jest wystarczająca do uznania praktyk za naruszające zbiorowe prawa pacjentów.

Wyrok wydany przez Naczelny Sąd Administracyjny jest ostateczny.      

Spis treści - subskrypcja

loading...
2023
2022
2021
2020
2019
2018

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA