Dokumentacja medyczna
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówObrazy przechowywane w elektronicznej dokumentacji medycznej powinny być zapisane w standardzie DICOM 3.0 – poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Dotyczy to wszystkich zdjęć typu USG, RTG, czy archiwizacji starszych dokumentów, które są w wersji papierowej. Jest to wskazówka dla lekarzy, którzy stoją przed wyborem programu.

Od 1 stycznia przyszłego roku wszystkie gabinety, w których wykonywane są jakiekolwiek usługi medyczne, będą musiały mieć wdrożony i działający program do e-dokumentacji medycznej. Wśród producentów programów była dyskusja, w jaki sposób można przechowywać zapisane obrazy. Wątpliwości rozwiało Ministerstwo Zdrowia.
W piśmie, do którego dotarła nasza redakcja czytamy: w przypadku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, obowiązek archiwizowania obrazów w formacie DICOM 3.0 wynika z przepisów rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2069). […] Do dokumentacji prowadzonej w postacie elektronicznej ma być dołączona dokumentacja utworzona w innej postaci, zdjęcia radiologiczne lub dokumentacja utworzona w wersji papierowej. Osoba upoważniona przez podmiot wykonuje odwzorowanie cyfrowe tej dokumentacji i umieszcza je w systemie informatycznym w sposób zapewniający czytelność, dostęp i spójność dokumentacji. Paragraf 3 ust. 2 rozporządzania Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 463) stanowi, że dokumentacja powinna być udostępniania w formacie XML, a w zakresie wymiany danych medycznych związanych z diagnostyka obrazową w formacie DICOM.