Dokumentacja medyczna
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówW Senacie przyjęto nowe przepisy regulujące kwestię dostępu do dokumentacji medycznej. Zgodnie z regulacjami, pacjent będzie mógł uzyskać informacje o stanie zdrowia, proponowanych metodach diagnostycznych i leczniczych, wynikach leczenia oraz rokowaniach, nie tylko od lekarza. Takie informacje będą mogły przekazywać również osoby wykonujące inne zawody medyczne, czyli pielęgniarki, asystentki, technicy dentystyczni.


Proponowanych zmian jest wiecej. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna będzie udostępniania osobie przez niego upoważnionej za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Oryginał dokumentacji medycznej będzie wydawany tylko na żądanie organów władzy publicznej i sądów. Będzie to możliwe również w sytuacji, gdy sporządzenie kopii mogłoby spowodować opóźnienie w udzieleniu świadczenia zdrowotnego, co zagrażałoby życiu lub zdrowiu pacjenta. Wypożyczający oryginał, poza potwierdzeniem odbioru, będzie zobowiązany do jego zwrotu niezwłocznie po wykorzystaniu. Papierowa dokumentacja medyczna będzie udostępniana do wglądu w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych (z możliwością sporządzania notatek lub zdjęć) oraz przez sporządzanie kopii, odpisów, wyciągów albo wydruków. Za pośrednictwem komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych ma być udostępniania dokumentacja medyczna prowadzona w postaci elektronicznej.  W przypadku śmierci osoby wykonującej praktykę medyczną podmiotem zobowiązanym do zabezpieczenia dokumentacji medycznej będzie samorząd zawodowy. Nowe przepisy zanim wejdą w życie, muszą jeszcze zyskać akceptacje Sejmu i Prezydenta.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA