Dokumentacja medyczna
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

8574965 xlPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia skierowano już do pierwszego czytania w komisjach. Nie wiadomo jak długo jeszcze potrwa przeprowadzenie całej procedury – wiadomo, że musi się ona zakończyć najpóźniej 31 lipca, bo w dalszym ciągu – z punktu widzenia prawa – każdy lekarz jest zobowiązany do wprowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej z dniem 1 sierpnia 2014 roku.

 

Wszystko wskazuje na to, że EDM wejdzie w życie dopiero za 3 lata. W uzasadnieniu projektu czytamy, że „wydłużenie okresu przejściowego pozwoli wszystkim podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych na kompleksowe przygotowanie procesu wdrożenia, w tym przeprowadzenie niezbędnych zmian w systemach informatycznych i szkoleń dla pracowników oraz optymalne, z punktu widzenia sytuacji ekonomicznej, rozłożenie kosztów zmian, w tym możliwość pozyskania środków finansowych na ich wprowadzenie". W uzasadnieniu czytamy również, że wydłużenie procesu umożliwi świadczeniodawcom pozyskanie współfinansowania projektów informacyjnych w ochronie zdrowia ze środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020.