Dokumentacja medyczna
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

7682987 xxlPolski stomatolog (obywatel polski) jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty we właściwej okręgowej radzie lekarskiej:

 

  • dyplom lekarza dentysty i kserokopię suplementu do swojego dyplomu,
  • wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej", a także oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy;
  • orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników
  • dowód zmiany nazwiska (niezbędny jedynie w sytuacji, kiedy dokumenty potwierdzające kwalifikacje zostały wystawione na poprzednie nazwisko);
  • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
  • dokument, który potwierdza ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty oraz potwierdzający odbycie stażu podyplomowego/praktyki przygotowawczej;
  • świadectwo zdania egzaminu końcowego lekarza dentysty.

Źródło: oil.org.pl

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA