Dokumentacja medyczna
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

16 sierpnia 2010 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. Nr 149, poz. 1002). W załączniku do rozporządzenia określono m. in. nowy wzór karty badania profilaktycznego.

Przyjęto, że dokumentacja medyczna służby medycyny pracy w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi obejmuje dokumentację medyczną indywidualną (karta badania profilaktycznego) oraz dokumentację medyczną zbiorczą, którą stanowią: - rejestr orzeczeń lekarskich wydawanych do celów określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, - rejestr orzeczeń lekarskich wydawanych do celów określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. c ww. ustawy, - księga przeprowadzonych kontroli, - księga podejrzeń oraz rozpoznań chorób zawodowych, - księga udzielonych konsultacji, o których mowa w art. 17 pkt 1 ww. ustawy, - księgi odwołań od treści orzeczeń wydanych do celów określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b i c ww. ustawy, - księga wizytacji stanowisk pracy.

 

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA