Zgodnie z nowym art. 106i ust. 1 ustawy o VAT, 0d 1 stycznia tego roku faktura musi zostać wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Ponadto na fakturze sprzedaży MUSI BYĆ zapis: "Data dokonania(zakończenia) dostawy towarów" - w przypadku sprzedaży towarów lub "Data wykonania usługi"- w przypadku sprzedaży usług z podaną datą.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Jak zlikwidować kasę fiskalną? Jeśli z jakichś powodów lekarz dentysta zamyka gabinet, powinien pamiętać o wyrejestrowaniu kasy fiskalnej według zasad narzuconych przez Ministra Finansów. Za samowolne zlikwidowanie kasy bez przeprowadzenia odczytu pamięci grozi kara grzywny nawet do 120 stawek dziennych – informuje dentonet.pl.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Polski stomatolog (obywatel polski) jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty we właściwej okręgowej radzie lekarskiej:

Czytaj więcej...

Przypominamy, że od 1 października 2013 r. gabinety obowiązuje stosowanie nowego nazewnictwa w paragonach z kas fiskalnych. Jest to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących. Listę przykładowego nazewnictwa stworzyło Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Jak dokonać rejestracji praktyki lekarskiej? Najpierw należy dokonać wpisu działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek jest również zgłoszeniem do ZUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Można go znaleźć na stronie  https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Lekarze, którzy są obrażani i zniesławiani na forach internetowych mają prawo żądać satysfakcji w sądzie. Można to robić drogą karną lub cywilną. Na drodze karnej osoba zgłasza przestępstwo zniesławienia, którym zajmują się organy ścigania i policja. Na drodze cywilnej przy zgłoszeniu należy podać dane osoby, która nas oczerniła.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Warto wiedzieć, że pacjent ma prawo do reklamacji źle wykonanej usługi dentystycznej – np. wypełnienia czy wykonania uzupełnienia protetycznego. Maksymalny termin zgłoszenia źle wykonanego zabiegu wynosi 12 miesięcy.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Czy nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może przynieść poprawę w kwestii kontroli gabinetów przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Chodzi o to, aby lekarze byli informowani o kontroli dużo wcześniej niż obecnie. Teraz taką informację dostają tuż przed samą wizytą pracownika NFZ.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

 

 

alt Czy prowadząc prywatną praktykę warto podpisywać umowę z NFZ? Jak bardzo opłaca się to prywatnym gabinetom? Wielu lekarzy dentystów decyduje się na kontrakty z NFZ pomimo wymaganej biurokracji. Polaków często nie stać na prywatne leczenie, a konkurencja na rynku jest duża.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

altLekarz, który dostanie wezwanie do zapłaty wystawione przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ma prawo dowoływać się od. takiej decyzji. Prawo daje mu siedem dni na napisanie oficjalnego pisma.

Zaloguj się, aby zobaczyć.