Pacjent nie dostanie do rąk oryginału dokumentacji medycznej dotyczącej stanu jego zdrowia – tak wynika z projektowanej właśnie nowelizacji ustawy, której wprowadzenie planowane jest wstępnie w 2016 roku. Zmiany będą dotyczyły między innymi zasad prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej.

Od stycznia 2015 roku lekarze z Warszawy będą dostawać tysiąc złotych za urodzenie dziecka. Branżowe becikowe fundowane będzie przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie. Samorząd planuje przeznaczyć na ten cel 2,5 proc. składek członkowskich, czyli blisko 400 tys. zł rocznie.

Lekarze dentyści z Komisji Stomatologicznej NRL spotkali się 30 października z szefem Ministerstwa Zdrowia - Bartoszem Arłukowiczem. Spotkanie było poświęcone szkolnej opiece stomatologicznej, jednak oprócz tego tematu doszło jeszcze do kilku ważnych ustaleń – dyskutowano m.in. na temat zwiększenia liczby specjalistów z zakresu stomatologii dziecięcej, włączeniu kursu poświęconego chorobom jamy ustnej dzieci do programu specjalizacji pozastomatologicznych oraz podjęto temat prawnych uregulowań obowiązkowej weryfikacji stanu zdrowia jamy ustnej dzieci.

Trwają konsultacje związane z planowanym Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zwolnień z prowadzenia ewidencji. Nowe przepisy mają zobowiązać m.in. lekarzy i lekarzy dentystów do korzystania z kas fiskalnych już od 1 dnia sprzedaży detalicznej, a nie jak do tej pory, dopiero po osiągnięciu obrotu powyżej 20 tys. zł. Swoje uwagi do projektu, który opublikowano 25 września 2014 roku, zgłosiła Naczelna Rada Lekarska.

Zgodnie z nowym art. 106i ust. 1 ustawy o VAT, 0d 1 stycznia tego roku faktura musi zostać wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Ponadto na fakturze sprzedaży MUSI BYĆ zapis: "Data dokonania(zakończenia) dostawy towarów" - w przypadku sprzedaży towarów lub "Data wykonania usługi"- w przypadku sprzedaży usług z podaną datą.

Jak zlikwidować kasę fiskalną? Jeśli z jakichś powodów lekarz dentysta zamyka gabinet, powinien pamiętać o wyrejestrowaniu kasy fiskalnej według zasad narzuconych przez Ministra Finansów. Za samowolne zlikwidowanie kasy bez przeprowadzenia odczytu pamięci grozi kara grzywny nawet do 120 stawek dziennych – informuje dentonet.pl.

Polski stomatolog (obywatel polski) jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty we właściwej okręgowej radzie lekarskiej:

Przypominamy, że od 1 października 2013 r. gabinety obowiązuje stosowanie nowego nazewnictwa w paragonach z kas fiskalnych. Jest to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących. Listę przykładowego nazewnictwa stworzyło Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

Jak dokonać rejestracji praktyki lekarskiej? Najpierw należy dokonać wpisu działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek jest również zgłoszeniem do ZUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Można go znaleźć na stronie  https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/.

Lekarze, którzy są obrażani i zniesławiani na forach internetowych mają prawo żądać satysfakcji w sądzie. Można to robić drogą karną lub cywilną. Na drodze karnej osoba zgłasza przestępstwo zniesławienia, którym zajmują się organy ścigania i policja. Na drodze cywilnej przy zgłoszeniu należy podać dane osoby, która nas oczerniła.