zdjecie 1Pisma do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Pacjenta wystosowała Naczelna Rada Lekarska w związku ze zmianami ustawy dotyczącej tajemnicy lekarskiej. Zmiany zakładają, że ujawnienie tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta będzie mogło nastąpić również poprzez wyrażenie zgody przez osoby bliskie zmarłego, a nie jedynie decyzją sądu. Przeciwny tym zmianom jest Maciej Hamankiewicz, prezes NRL.

ministerstwozdrowiaWeszła w życie ustawa, która ma zahamować niekontrolowany przez państwo proces zbywania udziałów i akcji w szpitalach. Ustawa ma jednocześnie umożliwić samorządom kupowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla swoich mieszkańców.

STANOWISKO Nr 38/16/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wykonywania świadczeń z zastosowaniem toksyny botulinowej i implantów tkankowych

Pismo do Ministra Zdrowia złożył na początku czerwca Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Pismo dotyczyło wniosku o wprowadzenie do projektu uchwały w sprawie regulaminu wyborów do izb lekarskich m.in. poprawki dotyczącej mnożenia głosów oddanych przez lekarzy dentystów przez cztery.

Posłanka PO, Joanna Mucha, spotkała się w Lublinie ze szkolnymi dentystami. Ostro skrytykowała politykę obecnego rządu: "To nie jest dobra zmiana. Musimy głośno krzyczeć i może uda nam się przekonać panią premier, żeby wycofała się ze swoich planów”. Joanna Mucha stwierdziła, że jak tak dalej pójdzie to gabinety dentystyczne w szkołach mogą przestać istnieć.

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt Rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Załącznik nr 7. zawiera propozycję wyboru kryteriów ofert w poszczególnych rodzajach leczenia stomatologicznego. Nowe wymogi są bardzo rygorystyczne. Preferują duże podmioty lecznicze. Co z małymi jednostanowiskowymi gabinetami? Czy zdążą na czas zakupić wymagane oprogramowanie, sprzęty. 

nowygabinet.pl - portal lekarzy dentystówStworzenie spójnej strategii dotyczącej opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą – to plan resortu zdrowia. Krzysztof Łanda, wiceminister zdrowia, został powołany na koordynatora tych działań.

13 kwietnia br. zapadł kolejny wyrok potwierdzający stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta. We wczorajszym orzeczeniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę jednej z wielkopolskich przychodni na decyzję Rzecznika nakładającą na tę placówkę karę pieniężną w wysokości 50 000 zł. Kara finansowa została nałożona w związku ze stosowaniem przez przychodnię praktyk naruszające zbiorowe prawa pacjentów w zakresie prawa dostępu do dokumentacji medycznej.

Co roku rośnie liczba spraw związanych z popełnianymi przez lekarzy błędów. Wynika to przede wszystkim z rosnącej świadomości pacjentów o przysługujących im prawach w zakresie ubiegania się o odszkodowanie. Stowarzyszenie Primum Non Nocere szacuje, że rocznie w Polsce dochodzi do 20-30 tysięcy błędów spowodowanych przez medyków.

nowygabinet.pl - Ubezpieczenie lekarzy – korzystniej razem?Korzystne warunki finansowe zawieranych umów ubezpieczeniowych udało się wynegocjować dzięki inicjatywie samorządu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Samorząd realizuje program grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów opłaconego ze składki członkowskiej. Jest to pierwsze w Polsce tego typu rozwiązanie.

e-rekawice.pl

550x100xGolf-2016 001

 

 

 

Polecane portale medyczne